Lesreglement

Algemene voorwaarden CTO


Met het inschrijven gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 1. De aanmeldprocedure
1.1 Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijving via ons online
inschrijfsysteem. Inschrijven kan via https://cto.plannedtennis.nl/inschrijven
1.2 Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden
worden niet in behandeling genomen.
1.3 Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van de vereniging verplicht. CTO
controleert dit bij de ledenadministratie door uw persoonsgegevens te verschaffen.


Artikel 2. De lesindeling
2.1 Een week voordat de lessen beginnen wordt de indeling bekend gemaakt via de mail.
2.2 Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeurstijden en
verzoeken.
2.3 Tot twee weken na aanvang van de lessen heeft CTO de mogelijkheid om de groep te herzien door.


Artikel 3. Het lesgeld
3.1 Het lesgeld kan via onze website na inschrijving worden voldaan met IDEAL of per incasso. Betalen per incasso is mogelijk in een of drie termijnen.
3.2 Bij minder of meer dan het genoemde aantal deelnemers per groep wordt het lesgeld evenredig aan het aantal werkelijke deelnemers bepaald.
3.3 Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig.
3.4 Annuleren van de aanmelding, na bekendmaking van de lesgroep, tijden en trainer, is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft aanwezig.
3.5 In geval van blessure of ziekte, zal er worden overgegaan tot restitutie bij beschikking over een doktersbewijs. De restitutie bedraagt 50% van het gehele (resterende) lesgeld.

Artikel 4. De tennisles
4.1 Een lesuur duurt 50 minuten.
4.2 Indien lessen uitvallen door ziekte van de trainer of door een andere aan de trainer toe te rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog geleverd op een nader vast te stellen moment.
4.3 Indien lessen uitvallen door afwezigheid van de lesser(s), wordt er geprobeerd om deze
in te halen op een nader vast te stellen moment. Dit biedt echter geen garantie.
4.4 Op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Zie hiervoor het schema met de lesdata verkregen via de mail.


Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 CTO en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de les op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade, alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.

Artikel 6. Covid-19
6.1 Leerlingen dienen zich te houden aan het corona-protocol opgesteld door de tennisclub. Leerlingen met klachten, positief geteste leerlingen en/of leerlingen die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan de les.
6.2 Mochten de lessen onverhoopt niet door kunnen gaan door een sluiting van het tennispark, zal de eerstvolgende les voor rekening van de lesser zijn. De lessen die daarop volgen zijn voor rekening van CTO.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 251 712

TV Nigtevecht

Korte Velterslaan 5 A
1393 PB Nigtevecht

KVK-nummer

40477172