Lesreglement

 
 

Aanmelding en inschrijving
Aanmelding voor cursussen bij Tennis Support kan online op http://www.tennissupport.nl/ en schriftelijk via de speciale inschrijfformulieren die op de diverse sportparken en -centra liggen. Een online inschrijving wordt direct per e-mail bevestigd; een inschrijving op papier wordt uitsluitend per e-mail bevestigd als het e-mailadres op het formulier is ingevuld.

Betaling van cursusgeld
Betaling van het cursusgeld geschiedt vóór aanvang van de eerste les door overmaking van het verschuldigde naar  NL56ABNA0247691089 o.v.v. de naam van de leerling.

Deelname aan de lessen kan alleen na betaling van het verschuldigde lesgeld.
In geval een persoon, die zich voor het nemen van tennislessen heeft aangemeld, een hem/haar door Tennis Support bevestigde lessenserie, geheel of gedeeltelijk betaald heeft, zal aan hem/haar, bij een eventuele annulering van de lessenserie of een deel daarvan, in principe geen restitutie van reeds betaalde cursusgelden, plaatsvinden.

Les indeling
Ingedeeld is men wanneer men per e-mail, schriftelijk of telefonisch het bericht van indeling heeft ontvangen. Na dit bericht van indeling is men verplicht het cursusgeld te betalen.

Kwaliteitsgarantie en toewijzing van leraren
De leraren van Tennis Support zijn deskundig en worden intensief begeleid; methodisch handelen en lesprogramma’s worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Bij aanmelding gaat de cursist akkoord met de toegewezen tennisleraar.

Cursuslocatie
Men volgt de cursussen op de locatie waarvoor men zich heeft aangemeld. In bijzondere gevallen kan Tennis Support een andere locatie voorstellen. Tennispark TV Nigtevecht, Korte Velterslaan 5a, Nigtevecht

Cursusperiodes en lesaantallen
Op de inschrijfformulieren en op de website is de cursusperiode en het aantal lessen vermeld.

Lesuurlengte
Een lesuur duurt 60 minuten waarvan 10 minuten onbegeleid spelen. Tip: doe de warming-up vooraf.

Geen les
Op de nationale feestdagen wordt er geen les gegeven; Dit zijn: 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Koninginnedag en Hemelvaartsdag. Op 4 mei wordt vanaf 19.00 uur geen les gegeven, tenzij onderling anders wordt afgesproken.
Tijdens schoolvakanties vervallen de lessen, tenzij expliciet bij de lesmogelijkheid is vermeld dat de lessen doorgaan of in onderling overleg met de leerling iets anders is afgesproken. In 2014 worden er in de maanden juli en augustus geen lessen gegeven.

Klachtenregeling
Voor klachten kan de cursist terecht bij de leiding van Tennis Support. Bij conflicten worden de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren en de K.N.L.T.B. gehanteerd.

Wensen met betrekking tot lesgroep
Op het aanmeldingsformulier kan men aangeven met wie men graag of juist niet in de lesgroep ingedeeld wilt worden. Tennis Support zal proberen om deze wensen te vervullen. Het is gebruikelijk om na de 3e les de indeling definitief vast te stellen en in de aanloop hier naar toe eventueel wijzigingen door te voeren indien uit de praktijk blijkt dat dit de tennisles dient.

Inhalen van lessen
Er bestaat bij TennisSupport een mogelijkheid tot het inhalen van een gemiste les. Dit echter alleen voor de leerlingen, die een privé of een duo les (met 2 pers.) hebben geboekt. Dit dient in onderling overleg met de tennisleraar te worden besproken en kan alleen mits de leerling dit 24 uur voor de aanvang van de betreffende les bij de leraar heeft gemeld. Gemiste groepslessen (3 pers. of meer in een groep kunnen in principe niet worden ingehaald. Bij slechte weersomstandigheden hanteren wij de regel dat de 1e en de 3e verregende les voor rekening is van de leerling, de 2e en de 4e verregende les worden ingehaald en wel aan het einde van de cursus op de gebruikelijke lesdag en tijd. Jeugdlessen vinden bij alle weersomstandigheden gewoon doorgang. Bij slecht weer vindt de les in het clubgebouw plaats in de vorm van theorie en/of spel. (Naar het Ver. voor Ned. Tennisleraren -reglement.)

Akkoordverklaring
Door op het online aanmeldingsformulier in de laatste stap de voorwaarden te accorderen of het papieren aanmeldingsformulier te ondertekenen, verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 251 712

TV Nigtevecht

Korte Velterslaan 5 A
1393 PB Nigtevecht