Baanreglement

BAANREGLEMENT TENNISVERENIGING NIGTEVECHT

 

BESPEELBAARHEID.

De banen mogen alleen worden bespeeld als de banen vorstvrij en nagenoeg droog zijn. Bij plasvorming zijn de banen dus niet bespeelbaar. Afhangen of doorspelen is dan niet toegestaan. De banen zijn weer bespeelbaar als de plassen zijn weggetrokken en de banen nagenoeg droog zijn. Alleen de leden van de Technische Commissie, het Bestuur of de Groundsman zijn bevoegd om maatregelen te treffen de plassen te verwijderen.

De banen zijn uitsluitend toegankelijk met tennisschoenen, die geschikt zijn voor het spelen op gravel. Trek de tennisschoenen pas aan op het tennispark om graveloverlast op het tennispark en voor de omwonenden te beperken. Het dragen van correcte tenniskleding is verplicht. Van spelers wordt verwacht dat zij voor hun eigen veiligheid voorafgaand aan de speelperiode bladeren en vuil verwijderen.

Bij besproeiing door de automatische beregeningsinstallatie wordt men verzocht de baan te verlaten en pas verder te spelen als de banen weer bespeelbaar (zie boven) zijn.

Kinderen beneden 8 jaar hebben zonder begeleiding geen toegang tot de banen.

 

OPENINGSTIJDEN.

Het tennispark is elke dag geopend van 9.00 uur tot 23.00 uur. De speeltijden zijn tot 23.00 uur. Voor junioren die op de basisschool zitten, geldt dat op doordeweekse dagen na 19.00 uur de andere leden voorrang hebben. Dit betekent niet dat junioren van de baan kunnen worden gestuurd als hun reguliere speeltijd volgens het afhangsysteem reeds is begonnen.

Indien het donker wordt, mag een lid de baanverlichting aan- en uitzetten. Om 23.00 uur gaat de baanverlichting vanzelf uit en kan niet meer worden aangezet. Mocht men voor die tijd uitgespeeld zijn, dan wordt men geacht de baanverlichting zelf uit te schakelen.

 

BAANROOSTER.

Jaarlijks stelt het bestuur een baanrooster vast. In dit rooster wordt de reservering van de banen geregeld voor competities, toernooien, tennislessen en tossavonden. Dit baanrooster is opgenomen op de website.

 

RESEREVEREN / AFHANGEN.

Men kan de baan reserveren voor een speelperiode van 55 minuten voor enkelspel en voor een speelperiode van 85 minuten voor dubbelspel. Dit kan via de TVN website of via de KNLTB app. De reservering dient bevestigd te worden door het doorhalen van een geldige KNLTB tennispas in de kaartlezer van het digitale afhangbord in het halletje van het clubhuis.

Tussen het moment van afhangen en spelen mag men het tennispark niet verlaten. Bij grote belangstelling is men verplicht te dubbelen, zodat de banen optimaal kunnen worden gebruikt. Spelers, die hun tennisles hebben beëindigd, mogen niet voor aanvang van de tennisles voor de hierop aansluitende periode een baan reserveren.

Na afloop van iedere speelperiode moeten de baan en de lijnen worden geveegd. Dit dient te gebeuren in de eigen speelperiode. Reserveren is niet mogelijk tijdens: toernooien, evenementen, competitie, tossavonden en tennislessen.

 

INTRODUCTIE.

Men kan met familie, vrienden of kennissen gebruik maken van de faciliteiten van de tennisvereniging. De kosten bedragen € 5, - per introducé per keer. Reserveren dient via de TVN website of KNLTB app plaats te vinden, waarbij aangegeven wordt dat men met een introducé reserveert. Een factuur voor het voldoen van de € 5,- wordt per e-mail opgestuurd. Men mag niet meer dan 5x per jaar gebruik maken van deze mogelijkheid.

Introducés mogen alleen in aanwezigheid van het introducerende lid op de baan aanwezig zijn. Tijdens toernooien, evenementen, competitie, tossavonden en tennislessen is introductie niet toegestaan.

 

GEDRAG OP EN ROND HET TENNISPARK.

Men dient zich zo te gedragen dat andere bezoekers aan het tennispark en de omwonenden daar geen hinder van ondervinden. Men wordt uitdrukkelijk verzocht om afval, lege frisdrankflesjes e.d. in de daartoe bestemde afvalbakken te deponeren en het tennispark netjes te houden.

Honden dienen aangelijnd te zijn en te allen tijde onder supervisie van de eigenaar.

Opzettelijk aangebrachte schade aan tennisbanen, tennisnetten, hekwerk, gebouwen, inventaris, beplanting, enz. komt voor rekening van de aanbrenger van de schade en zal op hem/haar worden verhaald. Bestuursleden of leden van de Technische Commissie kunnen personen die de regels niet nakomen waarschuwen of hen het spel laten beëindigen.

 

PARKEREN.

Men wordt uitdrukkelijk verzocht zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar het tennispark te komen. Parkeren voor auto’s dient te geschieden op of rond de Korte Velterslaan.

Het stallen van fietsen en scooters/brommers dient te gebeuren buiten de hekken van de tennisvereniging in de daarvoor bestemde fietsenrekken.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 294 251 712

TV Nigtevecht

Korte Velterslaan 5 A
1393 PB Nigtevecht

KVK-nummer

40477172